ADDIS är rekommenderat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

ADDIS bygger på internationella diagnoskriterier utformade i ICD (International Classification of Diseases and Related Health Problems) och DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Med ADDIS görs diagnostiska bedömningar som utforskar människors substansrelationer på djupet, som motiverar till förändring, utgör grund för kliniska diagnoser och relevanta stöd- eller behandlingsinsatser.

Från hösten 2016 börjar en digitalisering av hela ADDIS systemet, all pappershantering försvinner successivt och ersätts av datastödet ADDIS Net 2.0. Det nya digitala systemet innehåller omfattande förbättringar i såväl programvara som intervjuinnehåll, t.ex: DSM-5 inkluderas, uppdaterat stressavsnitt, PTSD screening, ångestscreening, socker-/matscreening, uppdaterad spelscreening, uppdaterad ämneslista, nytt frågeinnehåll avseende överdoseringar m.m. Från hösten 2016 kommer samtliga certifieringsutbildningar inkludera 1 års ADDIS Net avtal i priset, i och med det kommer även utbildningsprocessen snabbas upp.

ADDIS Net 2.0 innefattar personliga användarlicenser till priset av SEK 5 000/användare/år. Från första januari 2017 är ADDIS Net en förutsättning för ADDIS/ADDIS Ung utövande.

Det nya datastödet kommer att vara tillgängligt från och med den 1 september. Till alla nya kunder som tecknar ADDIS Net avtal bjuder vi på perioden fram till 31 december 2016. Därefter löper avtalen årsvis till ovanstående pris.

För intresseanmälningar/frågor kontakta:

Karl Dahl: karl@addis.se, 0767 – 74 94 24
Börje Dahl: 0706 – 00 84 96